Sisään- ja poismuutto

Virallisen muuttoilmoituksen lisäksi taloon muuttavan tai pois muuttavan henkilön on aina tehtävä viivytyksettä muuttoilmoitus taloyhtiölle. Tämä on tärkeää, koska taloyhtiö ei saa tietoja viranomaisilta eikä päinvastoin. Mikäli olet täyttänyt kaikkien muuttajien tiedot jo asuntohakemukseen, ei tarvitse enää erillistä muuttoilmoitus tehdä vaan tiedot siirtyvät hakemuksesta talonkirjoihin. Asumisen aikana tapahtuvista muutoksista tulee ilmoittaa muuttoilmoituksella viipymättä taloyhtiölle. Ilmoitus taloyhtiölle mahdollistaa mm. nimen vaihtamisen oveen ja nimitauluun, ovenavauspalvelun ja sähkö-/vesilaskutuksen oikeellisuuden. Muuttoilmoituksen tekovelvollisuus on aina asukkaalla.

Myös syntymästä tai kuolemasta tulee ilmoittaa, tällöin muutokset vesimaksuihin tulevat voimaan seuraavan kuukauden alusta.

Irtisanominen

Huoneiston irtisanominen on aina tehtävä kirjallisesti. Irtisanomisaika on yksi kalenterikuukausi.
Täytä, tulosta sekä lähetä allekirjoitettu huoneiston irtisanomisilmoitus sähköpostitse tai postitse.
Tutustu muuttajan muistilistaan ja siivousohjeisiin.

Muuttoilmoitus  (PDF)  (DOC)
Irtisanomiskaavake  (PDF)  (DOC)
Muuttajan muistilista ja siivousohje  (PDF)
Tavaroiden luovutus uudelle vuokralaiselle  (PDF)  (DOC)