Häiriöt

Huoneistoissa ei saa häiritä talon asukkaita eikä aiheuttaa häiritsevää melua. Erityisesti klo 22.00 – 07.00 välisenä aikana on vältettävä melua. Perhejuhlista tms. mahdollisesti häiriötä aiheutuvista tapahtumista on syytä ilmoittaa etukäteen naapureille. Tämä ilmoitus ei kuitenkaan oikeuta ylimääräiseen häiriköintiin.

Huoneenvuokralaissa ja järjestyslaissa on selvitetty kaikki ne rajoitukset, joiden noudattamatta jättäminen ei ole normaalia asumista. Kiinteistöillä on myös omat järjestysmääräykset, joita tulee noudattaa yleisen viihtyvyyden ja sovussa asumisen vuoksi. Järjestysmääräykset löytyvät täältä.

Ilmoitukset häiriöistä on jätettävä kirjallisena täyttämällä häiriöilmoitus kotisivuillamme www.naantalinvuokratalot.fi. tai kirjallisena Naantalin Vuokratalot Oy toimistoon tai sähköpostilla osoitteeseen nvt@naantali.fi

Häiriöilmoituksessa on eriteltävä häiriön aiheuttajan nimi ja/tai asunto, häiriön laatu, tapahtuma-aika, muut osalliset ja mahdolliset vahingot. Ilmoituksen tulee olla vähintään yhden ihmisen allekirjoittama.

Aiheellisen ilmoituksen Naantalin Vuokratalot Oy käsittelee huoneenvuokralain mukaan antamalla joko kirjallisen huomautuksen tai varoituksen häiriön vakavuudesta riippuen.

Mikäli häiriöt edelleen jatkuvat, asukkaalle annetaan todisteellisesti kirjallinen, vakava varoitus. Seuraavan häiriön jälkeen vuokrasopimus puretaan ilman ennakkovaroitusta ja asukas velvoitetaan muuttamaan pois asunnosta.

Mikäli kysymyksessä on vakava häiriö tai rikollinen toiminta, on ilmoitus tehtävä suoraan poliisille.

Vahingon aiheuttajan selville saaminen on aina tärkeää, jotta mahdolliset vahingon kustannukset voidaan periä. Muutoin kulut vaikuttavat kiinteistökustannuksiin ja sitä kautta vuokriin.

Myös häiriön ilmoittajan on syytä muistaa vastuunsa ilmoitusta tehdessään. Väärä todistus on rangaistavaa.

Naantalin Vuokratalot Oy pyrkii turvaamaan kotirauhan ja saattamaan häiriön tuottajat vastuuseen teoistaan.

Huoneistokohtaiset säilytystilat

Osaan huoneistoja kuuluu säilytyskomero, joihinkin myös kylmäkellari. Jos haluat varmistaa, että tavarasi säilyvät, hanki oviin lukot. Älä säilytä arvokasta omaisuutta varastoissa mahdollisien varkaiden vuoksi. Pidäthän myös säilytystilat siistinä. Pois muuttaessa muista tyhjentää myös asuntokohtaiset säilytystilasi.

Kun käyt kellarissa, sammuta valot lähtiessäsi. Tarkista, että ovet ovat lukossa.

Huoneiston korjaukset ja muutokset

Asukkaalla on oikeus tehdä pieniä maalaus- ja tapetointitöitä. Jos haluat maalata tai tapetoida huoneistoasi mieleiseksesi, ota ensin yhteyttä Naantalin Vuokratalot Oy:n toimistoon.

Pois muuttaessa kaikki tehdyt muutostyöt on palautettava alkuperäiseen kuntoon. Mikäli asunto ei ole alkuperäisessä kunnossa, Naantalin Vuokratalot Oy kunnostaa asunnon asukkaan kustannuksella.

Missään tapauksessa vanhan tapetin päälle ei saa maalata tai tapetoida.

Vuokranantajalla on oikeus suorittaa välittömästi hoitotoimenpide tai korjaus- tai muutostyö, jota ei voida vahinkoa aiheuttamatta siirtää.

Huoneiston siisteys

Pidäthän kotisi siistinä. Pöly ja lika voivat ajan kuluessa aiheuttaa homevaurioita.

Asukkailla on ilmoitusvelvollisuus vesivuodoista tai muista havaitsemistaan vioista. Viemäreihin ei saa laittaa jätteitä, jotka saattavat aiheuttaa niiden tukkeutumisen tai vaurioitumisen.

Ilmanvaihtoventtiilit, lattiakaivot ja liesituulettimien rasvasuodattimet tulee puhdistaa säännöllisesti.

Huoneiston sisäilma

Jotta sisäilma pysyisi hyvänä, älä peitä ilmastointiventtiilejä tai muuta niiden asentoja. Muuten koneellinen ilmastointijärjestelmä ei toimi oikein.

Ilmastonvaihtoventtiilit on puhdistettava kaksi kertaa vuodessa. Ohjeet saat huoltomieheltä.