Järjestysmääräykset on laadittu asumisviihtyvyyden turvaamiseksi. Ensisijaisesti asukkaiden on noudatettava lakia asuinhuoneiston vuokrauksesta sekä järjestyslaissa olevia määräyksiä. Kaikkien asukkaiden on otettava huomioon muut talon asukkaat, eikä toisten asumisviihtyvyyttä saa tarpeettomasti häiritä. Asukkaiden on huolehdittava, että myös heidän vieraansa noudattavat näitä sääntöjä.

 

1 § Yleiset tilat

Tupakointi yleisissä tiloissa on ehdottomasti kielletty.

Yhteisissä tiloissa on liikuttava meluttomasti eikä tiloja saa käyttää oleskelu-, lastenleikki- tai muuna yleisenä paikkana.

Portaikossa ei saa säilyttää tai pitää mitään tavaroita eikä sitä voi käyttää tavaroiden jakopaikkana.

Pyörät, kelkat ja lastenvaunut on säilytettävä niitä varten varatuissa paikoissa. Tavaroiden säilytys piha-alueella on kielletty.

Ovista kuljettaessa on huolehdittava, että ne lukkiintuvat uudelleen.

Yhteisten tilojen ja ulkoalueiden käytössä on noudatettava siisteyttä ja järjestystä. Pesutupa-, kuivaus- ja saunatilojen käyttäjien on siistittävä jälkensä.

Kiinteistössä havaituista vioista on ilmoitettava huoltoyhtiölle.

 

2 § Huoneistot

Huoneistoissa ei saa häiritä talon asukkaita eikä aiheuttaa häiritsevää melua. Erityisesti klo 22.00 – 07.00 välisenä aikana on vältettävä melua.

Asukkailla on ilmoitusvelvollisuus vesivuodoista tai muista havaitsemistaan vioista. Viemäreihin ei saa laittaa jätteitä, jotka saattavat aiheuttaa niiden tukkeutumisen tai vaurioitumisen.

Ilmanvaihtoventtiilit, lattiakaivot ja liesituulettimien rasvasuodattimet tulee puhdistaa säännöllisesti.

Rivitaloasukas huolehtii oman piha-alueensa nurmikon leikkaamisesta, siisteydestä ja puhtaanapidosta.

 

3 § Roskat ja jätteet

Talousjätteet ja muut roskat on lajiteltava asianmukaisesti jäteastioihin noudattaen lakia jätteiden lajittelusta. Jätteitä ei saa jättää astioiden ulkopuolelle.

Ongelmajätteiden ja isojen käytöstä poistettujen tavaroiden (mm. huonekalut, kodinkoneet jne.) poiskuljettamisesta asukas huolehtii itse.

 

4 § Pysäköinti ja pihaliikenne

Ajoneuvoilla ajo pihateillä ja käytävillä on kielletty välttämätöntä hälytys- ja huoltoajoa lukuun ottamatta.

Ajoneuvojen pysäköinti on sallittu vuokranantajan luvalla vain niille varatuilla ja merkityillä paikoilla. Autopaikoilla voi pitää ainoastaan liikenteessä olevia autoja. Tämä koskee myös vuokrattuja autopaikkoja. Autojen, jotka ovat pois liikennekäytöstä tai voidaan selvästi katsoa olevan ns. romuautoja, poiskuljettamisesta vastaa aina ajoneuvon haltija.

Autoja ei saa pestä piha-alueella.

Autopistokkeen kansi on pidettävä suljettuna. Johtoa ei saa jättää roikkumaan sähkötolpasta. Roikkuvat johdot poistetaan.

Vieraspaikat on tarkoitettu vain talossa vierailevien tilapäiseen pysäköintiin.

 

5 § Muutot

Muuton yhteydessä mahdollisesti syntyvää isompaa jätettä (mm. huonekalut, kodinkoneet jne.) ei saa laittaa yhtiön jätesäiliöön, vaan ne on toimitettava itse kaatopaikalle. Asunto ja sen varastotilat on siivottava huolellisesti ennen avainten luovutusta. Em. asioiden laiminlyönnistä asukkaalta peritään aiheutuneet kustannukset (esim. siivous- tai jätemaksu).

 

6 § Muita määräyksiä

Kerjääminen ja kaupustelu on kielletty.

Kotieläinten ulkoiluttaminen nurmikolla ja lasten leikkipaikoilla sekä kytkemättä pitäminen koko kiinteistön yleisillä alueilla on ehdottomasti kielletty (Järjestyslaki).

HUOM. Myös kissat on kaupunkialueella pidettävä kytkettyinä.
Nurmikoiden sekä muiden istutusten vahingoittaminen on kielletty.

 

7 § Määräysten rikkominen

Järjestysmääräysten rikkominen saattaa aiheuttaa vahingonkorvausvelvollisuuden ja/tai vuokrasopimuksen purkamiseen.